Vesttec

Header

Content

Karbonfangst, -bruk og -lagring (CCUS)

CO2 vært i søkelyset i senere tid, av to hovedgrunner, som vil forandre verdensmarkedet for denne gassen for alltid.

– Av åpenbare miljøhensyn bestemte mange OECD-land seg for å løfte CO2-prisen opp for å stimulere markedet. Sammen med kupongsystemer ble det økonomisk interessant å fange CO2 fra egen prosess, når det var mulig. Faktisk gikk CO2-prisene opp med mer enn 1300 % på 4 år (7 EUR/tonn i 2018, ca. 100 EUR/tonn i 2022).

– CO2 er et biprodukt fra industriell ammoniakkproduksjon, som ble en av de primære CO2-kildene i Europa. Men ammoniakk trenger i seg selv naturgass, og gitt situasjonen i Europa, stenger enkelte anlegg ganske enkelt, i det minste midlertidig, om ikke for godt, noe som skaper en veldig spent situasjon, med mulig mangel for noen industrier og mindre brukere.

Derfor er problemet ganske enkelt for land, regioner, offentlige og private økonomiske aktører: hvordan diversifisere CO2-produksjonen, for ikke å være avhengig av for få, for »politiserte» kilder og samtidig være i stand til å prioritere lokale og grønne kilder?

Teknikken kalt «Carbon Capture, Utilization and Storage» (CCUS eller CCU) tilbyr et spennende alternativ samt en løsning på de ovennevnte problemene. Det gjør det mulig, via lokal både produksjon og bruk, å frigjøre seg fra alle økonomiske og politiske farer, uansett omfang. Disse anleggene gjør det også mulig å aktivt kjempe mot global oppvarming ved å unngå å slippe ut CO2 til atmosfæren under produksjonen og gjenbruke den.

I dag er Vestec i samarbeid med Omega Air stolte av å presentere sine løsninger integrert i CCUS-systemer og etter hvert muligheten til å utvikle sine egne komplette CCUS-systemer, tilpasset ulike applikasjoner.

Hvordan fungerer karbonfangst, -bruk og -lagring?

Et eksempel på vinanvendelse: Karbonfangst under gjæring av vin?

• Karbondioksid dannes som et biprodukt av alkoholgjæring av most (druejuice for vinforedling).

• Alkoholgjæring er en biologisk prosess der sukker omdannes til energi i form av adenosintrifosfat (ATP), og produserer etanol og karbondioksid (CO2) som metabolske avfallsprodukter.

• Denne prosessen foregår under anaerobe forhold (fravær av oksygen), og enzymer for å katalysere prosessen produserer gjær.

Når gjæringen er fullført, slippes CO2 som produseres vanligvis ut i atmosfæren, noe som representerer en risiko for menneskers helse (mange ulykker må beklages hvert år) og for miljøet (CO2 er en drivhusgass). I stedet foreslår vi å fange, behandle og flytende denne CO2, som simuleringen ovenfor viser, for at eieren av installasjonen skal gjenvinne og tilføre verdi til denne gassen ved å gjenbruke den eller selge den lokalt.

Sist, men ikke minst, kan Carbon Capture-systemer også overføres til andre applikasjoner, enten du fortsatt kan bruke Direct Capture (f.eks. ølproduksjon) eller du trenger å installere en separasjonsenhet (f.eks. biogassanlegg).

Referanser

CO2 R-DRY 400 BVL PN25 INOX

CO2 R-DRY 400 BVL PN25 INOX

Tørking av BioCO2 fra metanisering

Godkjenning: CE
Produksjonsår: 2022
Driftstrykk: 21 barg
Nominell strømning: 374 Nm³/t
Duggpunkt: -60 °C

CO2 R-DRY FOR BIOGASS

CO2 R-DRY 400 BVL PN25 INOX

Tørking av biogass

Produksjonsår: 2020
Driftstrykk: 25 bar
Nominell strømning: 200 Nm³/t
Maks. innløpstemperatur: 40 °C
Gasssammensetning: 99 % CO2, 1 % CH4

CO2 R-DRY 400 BVL PN25 INOX

CO2 R-DRY 400 BVL PN25 INOX

CO2 tørke for fylling av vannflasker

Designkode: PED
Godkjenning: CE, ISO, PED
Produksjonsår: 2021
Driftstrykk: opp til 25 bar
Nominell strømning: 50 kg/h eller 28 Nm³/t
Innløpstemperatur: 35 °C
Utløpstemperatur: 35 °C
Duggpunkt: -60 °C

CO2 R-DRY FOR BIOGASS

CO2 R-DRY 400 BVA ATEX

Tørking av CO2

Designkode: PED
Godkjenning: CE, ATEX (pneumatisk skap)
Produksjonsår: 2022
Driftstrykk: 7 bar
Nominell strømning: 130 Nm³/t
Innløpstemperatur: 9 °C
Omgivelsestemperatur: 40 °C
Duggpunkt: -50 °C

OM CO2

Under normale forhold er CO2 en fargeløs gass, luktfri, med en lett syrlig smak, tettere enn luft og ikke brennbar. Den blir flytende ved et trykk på 15-17 bar og en temperatur på -30 til -35 °C. CO2 er ikke-giftig og finnes i atmosfæren i en konsentrasjon på ca. 400 ppm. Høyere konsentrasjoner er helsefarlige på grunn av redusert oksygen i luften.

Karbondioksid er en klimagass, høyere utslipp er gjenstand for betaling av utslippskuponger i de fleste OECD-landene.

I dag utvikles teknologier inkludert Carbon Capture and Storage (CCS) eller Carbon Capture and Utilization (CCU) i forskjellige skalaer, men før vi ser på hvordan vi fanger denne CO2, må vi først vite hvor den faktisk kan brukes, ved å ulike bransjer og medisinske applikasjoner.

Derfor vil vi detaljere disse karbondioksidapplikasjonene her, og hver av dem kan fritt bruke all CO2 som ville blitt fanget opp fra et CO2-lagrings- og utnyttelsessystem.

Først av alt er karbondioksid mest brukt i to forskjellige tilstander: gassformig eller flytende. Vanligvis transporteres, lagres og håndteres CO2-gass i flytende form, enten i sylindere eller uisolerte lagertanker ved et trykk på 45-65 bar eller kjøletanker ved temperaturer mellom -35 °C og -15 °C og trykk på 12 til 25 bar. Carbon Capture, Storage and Utilization (CCSU)-systemer gjør intet unntak og inkluderer vanligvis en flytende enhet.

CO2 brukes i en rekke bruksområder og med forskjellige formål: enten fordi det brukes som erstatning for andre gasser (som nitrogen), enten fordi det er lettere å endre tilstanden (for eksempel gassformig til flytende) eller som en del av en gassblanding. Anvendelsene av CO2-forbindelser er naturlig nok ekstremt varierte på grunn av den enorme størrelsen til denne klassen: derfor vil bare anvendelser av rent karbondioksid i seg selv bli vurdert her.

 

Applikasjoner

Bryggerier er avhengige av karbondioksid ikke bare for boblene, men også for å flytte øl mellom tanker eller til fat og hermetikklinjer, og for å rense oksygen fra tanker. Små bryggere kan mangle ressursene og omfanget til å gjøre CCUS gjennomførbart og må derfor kjøpe det fra eksterne kilder.

Karbondioksid er et godt valg for bruk i brusprodukter siden det lett absorberes i en væske inkludert brus for å danne små bobler. CO2 fungerer også som et teppeprodukt, som holder brusen frisk og forhindrer bakterievekst i væsken mens den lagres.

Oppløst CO2 gir et hint av syre og friskhet til en vin. Det ser ut til å forbedre smaken og forbedre smaken. I noen viner, for eksempel fyldige røde, kan en høyere konsentrasjon av karbondioksid fremheve den harde karakteren. Vanligvis produseres hvitvin med høyere CO2-nivåer enn røde.

Karbondioksidgass brukes til å indusere bevisstløshet.

CO2 brukes ofte i MIG-sveising. Ren karbondioksid gir svært dyp sveiseinntrengning, noe som er nyttig for sveising av tykt materiale.

CO2-laseren er en av de mest brukte laserne innen dermatologi, siden den gir utmerket behandling av rynker og reduksjon av problematiske pigmenterte områder.

CO2-skjæreteknologi er svært nøyaktig og gir mye formingsfrihet. Dette gjør det til og med enkelt å kutte komplekse former.

Begrepet R744 refererer til karbondioksid når det brukes som naturlig kjølemiddel i kjøle- og klimaanleggindustrien. R744 CO2 har utmerkede termodynamiske egenskaper og har betydelige fordeler sammenlignet med klassiske og andre alternative kuldemedier.

Brannslukking oppnås ved å redusere oksygenkonsentrasjonen som vil slukke brannen, samtidig som den forblir på et nivå som er akseptabelt for menneskelig eksponering i en kort periode.

Karbondioksid brukes spesielt i næringsmiddel-, drikke-, kosmetikk- og farmasøytisk industri for å utvinne naturlige stoffer, aromaer, fett, oljer, voks, polymerer, enzymer og fargestoffer i deres superkritiske fysiske tilstand.

MAP-gassblandinger består vanligvis av nitrogen (N2), karbondioksid (CO2) og kan inneholde andre gasser som lystgass, argon eller hydrogen.

Karbondioksid brukes ofte i nøytralisering av alkalisk innflytende avløpsvann og er også et råmateriale for syntese av drivstoff og kjemikalier.

CO2-anriking i drivhus gjør at avlinger kan møte fotosyntesepotensialet. Anrikning av luften med karbondioksid kan gjøres ved hjelp av forbrenning av naturgass eller med flytende CO2. Tilførsel av ekstra karbondioksid er en ofte brukt metode for å øke utbyttet av drivhusvekster.

Ved injeksjon direkte i avløpsvannet forårsaker CO2 dannelse av karbonsyre, som naturlig justerer pH til et passende nivå. Denne behandlingsmetoden er enkel å kontrollere, og biproduktene den skaper er ufarlige. Ingen av karbondioksidet slippes ut i miljøet.

Flytende CO2 brukes til å kjøle ned teatralsk tåke produsert av tåkemaskinene. I sin gassform tjener den til å fremheve effekten av spotlights.

Flytende CO2 brukes til å kjøle ned teatralsk tåke produsert av tåkemaskinene. I sin gassform tjener den til å fremheve effekten av spotlights.

Widgets

BESØK OSS

Vestec as

Møllevegen 1A

4353 KLEPP STASJON

AVD. ØST

Gjellebekkstubben 10

3420 LIERSKOGEN
Alle adresser

ANDRE KANALER

Du finner Vestec også i sosiale medier

  • facebook
  • in
  • twitter
  • youtube

Achilles UNCE ID: 119689

Achilles StartBANK ID: 148999

 

Go to top page