Vesttec

Header

Content

Product

NM-GEN membran-nitrogengenerator

Nitrogengeneratorer som benytter membran-prinsipp.

Kapasitetsområde 0,8 – 780 m3/h.

Produktbeskrivelse

Membran-nitrogengeneratorene NM-GEN ekstraherer tilgjengelig nitrogen fra trykkluften. Membrannitrogeneratorer bruker hulfibermembranteknologi for å skille nitrogen fra andre komponenter i trykkluft. Membranen bruker prinsippet om selektiv gjennomtrengning for å produsere renhet nitrogen. Hver gass har en karakteristisk gjennomtrengningshastighet, som er en funksjon av dens evne til å diffundere gjennom en membran. Oksygen er en rask gass og diffunderer selektivt gjennom membranveggen, mens nitrogen får vandre langs innsiden av fiberen, og skaper dermed en nitrogenrik produktstrøm. Den oksygenanrikede gassen, eller permeatet, ventileres fra membranseparatoren ved atmosfærisk trykk. De fleste av de langsomme gassene og en veldig liten mengde raske gasser fortsetter å bevege seg gjennom fiberen til de når enden av membranseparatoren, hvor produktet nitrogengass ledes til applikasjonen.

 

Karakteristikk

arbeidstrykk 5 – 24 bar
driftstemperatur 35-55 °C
omgivende temp. to 45 °C
duggpunkt (atmosf.) <-50 °C
kapasitet 0,8 – 780 Nm3/h
renhet opp til 99,5 %

 

Standardutstyr

• Sett med trykkluftfilter
• Elektrisk varmer
• Støtteramme eller skap
• Trykkregulator
• Innvendige rør
• Regulering av nitrogen og luftstrøm

 

Tilleggsutstyr

• Nitrogensterile filtre
• Nitrogenforsterker
• Fyllesystem for nitrogensylinder

 

Applikasjon

• Blanketing av kjemikalier og legemidler
• Inertering av brennbare væsker
• Laserskjæring
• Re-flow og bølgelodding av PCB
• UV-herding av belegg
• Matforedling, næringsmiddelindustri

Vestec Dokumenter

Widgets

BESØK OSS

Vestec as

Møllevegen 1A

4353 KLEPP STASJON

AVD. ØST

Gjellebekkstubben 10

3420 LIERSKOGEN
Alle adresser

ANDRE KANALER

Du finner Vestec også i sosiale medier

  • facebook
  • in
  • twitter
  • youtube

Achilles UNCE ID: 119689

Achilles StartBANK ID: 148999

 

Go to top page