Vesttec

Header

Content

Teknisk informasjon om sandblåsing

Kompressorkapasitet/dysetrykk

Optimal dysestørrelse må velges ut fra tilgjengelig kompressorkapasitet, samt det enkelte blåseoppdrag. Kompressoren bør ha tilstrekkelig kapasitet og trykk. Fritt avgitt luftmengde bør ligge min. 20 – 50 % over dysens luftforbruk for å unngå at kompressoren overbelastes, se tabellen nedenfor som viser luftforbruk ved ulike dysestørrelser og trykk og anbefalt kompressorkapasitet. Riktig dysetrykk er avgjørende for maksimal avvirking. Dersom blåseeffekten er dårlig, bør dysetrykket måles. Særlig ved lange slangelengder, det være seg tilførsel til blåseapparatet eller stor lengde på sandslange, vil det oppstå et trykkfall i systemet. Det er derfor viktig at man dimensjonerer tilførsels- og sandblåseslangene slik at trykktapet blir minst mulig, dvs store dimensjoner fra kompressor som trappes gradvis nedover. Dyseåpningen bør ikke overstige 1/3 av innvendig blåseslange diameter. Dysetrykket kan kontrolleres ved hjelp av nålemanometer type HNG.

Venturidyser

Venturidyser er høykapasitets dyser konstruert på grunnlag av vitenskapelige data på den mest økonomiske dysen for sandblåsing. Det ble tidligere, i en periode på ca 50 år, kun brukt dyser med sylindrisk boring. Med disse dysene oppnådde man en utgangshastighet av blåsepartiklene på ca. 85 m/sek eller 300 km/time. I venturidysen forhøyes disse verdiene til ca. 200 m/sek eller 720 km/time, hvilket er mer enn en fordobling. Denne ekstra effekten oppnås ved anvendelse av venturi prinsippet. Venturidysen har en stor inngangsåpning som innsnevres gradvis mot dysens midte. Derifra har man en gradvis økning mot utgående dysediameter. Rengjøringseffekten bestemmes av den energimengde som frigjøres når blåsepartiklene treffer overflaten. Ved bruk av venturidysen, oppnår man fra 15-70% større avvirkning i forhold til hva man oppnår med sylindriske dyser. Den ekstra effekten oppnås uten økning av sand og luftmengde.

Venturidysen gir også den fordel at man oppnår en jevn fordeling av blåsepartiklene i strålekjeglen på overflaten som skal rengjøres. Ved bruk av dyser med sylindrisk boring ligger blåsepartiklene konsentrert mot midten av strå- lekjeglen, og avtar så gradvis utover. En jevn fordeling av blåsepartiklene gir derfor bedre «røfte», og betyr en vesentlig forbedring i effektivitet.

 

Luftforbruk sandblåsedyser

   Dyse- Dysetrykk Bar
diameter 3,5 4,2 4,9 5,6 6,3 7,0 8,6 10,3
3,2 mm 1/8″ 310 370 430 480 520 570 710 790
4,8 mm 3/16″ 730 840 920 1060 1150 1260 1540 1820
6,5 mm 1/4″ 1310 1510 1710 1900 2080 2270 2750 3220
8,0 mm 5/16″ 2160 2500 2830 3160 3530 3840 4710 5570
9,5 mm 3/8″ 3020 3530 4000 4500 4850 5500 6640 7790
11,0mm 7/16″ 4120 4760 5440 6090 6730 7110 8800 10480
12,5mm 1/2″ 5460 6280 7060 7850 8650 9460 11460 13450
16,0mm 5/8″

  8620

9970 11310 12660 14110 15340 17200 20900
19,0mm 3/4″  12100 14110 16020 18030 19380 21950 24600 27000

  

Forbruk av Sand pr. time, trykkluft l/min, Kompressor kW

    Dyse- Dysetrykk Bar Forbruk
diameter 3,5 4,2 4,9 5,6 6,3 7,0 8,6 10,3 luft/sand/kw
    310 370 430 480 520 570 710 790 Luft l/min
3,2mm 1/8″ 38 44 50 57 64 70 86 97 Sand kg/t
    1,9 2,3 2,6 3,0 3,4 3,8 4,1 4,7 Kompr.kW
    730 840 920 1060 1150 1260 1540 1820 Luft l/min
4,8mm 3/16″ 85 97 111 123 136 150 180 216 Sand kg/t
    4,5 5,3 5,6 6,4 7,1 7,5 9,0 10,8 Kompr. kW
    1310 1510 1710 1900 2080 2270 2750 3220 Luft l/min
6,5mm 1/4″ 152 178 200 231 254 280 336 403 Sand kg/t
    7,9 9,0 10,1 11,6 12,4 13,5 16,2 19,4 Kompr. kW
    2160 2500 2830 3160 3530 3840 4710 5570 Luft l/min
8,0mm 5/16″ 265 302 342 380 420 460 552 662 Sand kg/t
    13,1 15,0 19,1 20,2 21,0 22,9 27,5 33,0 Kompr.kW
    3020 3530 4000 4500 4850 5500 6640 7790 Luft l/min
9,5mm 3/8″ 378 433 490 544 596 653 784 940 Sand kg/t
    18,0 21,0 24,0 27,0 28,9 33,0 39,6 47,5 Kompr.kW
    4120 4760 5440 6090 6730 7110 8800 10480 Luft l/min
11,0mm 7/16″ 507 585 655 744 820 896 1075 1290 Sand kg/t
    24,8 28,5 32,6 36,4 40,1 42,4 50,9 61,1 Kompr.kW
    5460 6280 7060 7850 8650 9460 11460 13450 Luft l/min
12,5mm 1/2″ 657 756 856 951 1050 1148 1378 1653 Sand kg/t
    32,6 37,5 42,0 46,9 51,8 56,3 67,6 81,1 Kompr.kW

Tabellen viser kalkulert forbruk av trykkluft og blåsemiddel med nye dyser. Ved valg av kompressor kalkuleres luftforbruket opp med 50 % for å ta høyde for dyseslitasje, forbruk av pusteluft og trykktap i slangene. Sandforbruket er kun retningsgivende og basert på en volumvekt på 1,5 kg pr liter.  


Anbefalt kompressorkapasitet

  Luftforbruk + pusteluft + 50 % res = luftmengde
Dysediameter v /7 bar-l/min l/min l/min l/min
3,2 mm 1/8″ 570 200 385 1155
4,8 mm 3/16″ 1260 200 730 2190
6,5 mm 1/4″ 2270 200 1235 3705
8,0 mm 5/16″ 3840 200 2020 6060
9,5 mm 3/8″ 5490 200 2845 8535
11,0 mm 7/16″ 7110 200 3655 10965
12,5 mm 1/2″ 9460 200 4830 14490
16,0 mm 5/8″ 15340 200 7770 23310
19,0 mm 3/4″ 21950 200 11075 33225

 

Tabell dyseslitasje – økning i luftforbruk

Dyse nr Dysediameter Økning i luftforbruk
Nr 4 6,5 mm 1/4″
Nr 5 8,0 mm 5/16″ 60 % mer enn nr 4
Nr 6 9,5 mm 3/8″ 38 % mer enn nr 5
Nr 7 11,0 mm 7/16″ 36 % mer enn nr 6
Nr 8 12,5 mm 1/2″ 33 % mer enn nr 7

 

 

Widgets

BESØK OSS

Vestec as

Møllevegen 1A

4353 KLEPP STASJON

AVD. ØST

Gjellebekkstubben 10

3420 LIERSKOGEN
Alle adresser

ANDRE KANALER

Du finner Vestec også i sosiale medier

  • facebook
  • in
  • twitter
  • youtube

Achilles UNCE ID: 119689

Achilles StartBANK ID: 148999

 

Go to top page