Vesttec

Header

Content

Pusteluft fra et kompressoranlegg

Pusteluft fra et kompressoranlegg er ganske vanlig. Men for at pusteluften skal holde tilfredsstillende kvalitet er det en del forhold som skal ligge til grunn.

 

En arbeidsatmosfære som inneholder kombinasjoner av gasser, damper og partikler vil kreve beskyttelse av den enkeltes arbeidstakers åndedrett. Trykkluftbasert åndedrettsvern har en høyere beskyttelse og sikkerhetsfaktor enn det filtrende åndedrettsvern kan gi. Er arbeidet av tung fysisk karakter slik som for eksempel sandblåsning er det også lettere å trekke pusten gjennom trykkluftbasert åndedrettsvern.

Eksempler

på arbeidssituasjoner hvor trykkluftbasert åndedrettsvern kan være nødvendig er:

 • forurensningene i arbeidsatmosfæren er så høy eller av en slik art at andre typer åndedrettsvern ikke gir tilstrekkelig beskyttelse
 • luftens oksygennivå er eller kan være for lav
 • forurensningenes sammensetning er ukjent
 • briller, skjegg eller ansiktsform vanskeliggjør bruk av andre typer åndedrettsvern.
 • når eksponeringsnivå i driftsfase eller ved uønsket hendelse kan overstige gassfilterets kapasitet eller når eksponeringen er luktfri og man ikke kan merke filtergjennomslag

 

Typiske eksempler på denne typen arbeidssituasjoner kan være:
 • Sveising på rustfritt stål
 • Sandblåsing
 • Sprøytemaling
 • Varmt arbeid på malte flater (termisk dekomponering)

 

Forurensninger i pusteluft

Trykkluft er komprimert omgivelsesluft og kan inneholde alle forurensninger som kommer via luftinntaket samt forurensninger som kan dannes i trykkluftanlegget.
Oljetåke/oljedamp
Partikler
Mikroorganismer
Karbonmonoksid
Karbondisoksid
Nitrøse gasser NOx
Svovelokside SOx
Hydrogensulfid H2S

Helsefarer

Når trykkluft benyttes som pusteluft, er det viktig at brukeren får tilført ren luft til åndedrettsvernet (tørr luft). Forurensninger i pusteluft kan gi en rekke negative effekter, men det er ikke publisert gode undersøkelser som beskriver sammenhengen mellom konsentrasjon av forurensninger i pusteluft og helseeffekter.

 

Arbeidstilsynet sier følgende om pusteluften

Arbeidsgiver skal sørge for rutiner som sikrer regelmessig kontroll av pusteluften til åndedrettsvernet. Luften som tilføres masken skal være ren og tørr ved å filtreres gjennom spesialfilter, og det stilles krav til luftens renhet. Pusteluften kommer ofte via et kompressoranlegg og det er krav til at kompressorluften kontrolleres regelmessig når det gjelder forurensinger.

Dokumentasjon fra slike kontroller av pusteluftens renhet skal oppbevares i virksomheten.

 

 

 

Relaterte artikler:

Analyse av pusteluft 

 

 

Ta kontakt ang. pusteluft


  TelefonEpost

  Widgets

  BESØK OSS

  Vestec as

  Møllevegen 1A

  4353 KLEPP STASJON

  AVD. ØST

  Gjellebekkstubben 10

  3420 LIERSKOGEN
  Alle adresser

  ANDRE KANALER

  Du finner Vestec også i sosiale medier

  • facebook
  • in
  • twitter
  • youtube

  Achilles UNCE ID: 119689

  Achilles StartBANK ID: 148999

   

  Go to top page