Vesttec

Header

Content

Product

PHV 5K – 10K – 20K – 30K

Absolutt trykk: ≤ 7x 10ˆ-4 mbar

Pumpekapasitet: 5 – 36 m3/h

PHV 5 K, PHV 10 K, PHV 20 K, PHV 30 K er to-trinns, oljebadsmurte pumper med roterende skovler.

Produktbeskrivelse

PHV 5 K, PHV 10 K, PHV 20 K, PHV 30 K er to-trinns, oljebadsmurte pumper med roterende skovler.
Den flensede elektriske motoren er koblet med en elastisk kopling. Avkjøling oppnås med tvungen luft via en sentrifugalvifte.
En integrert tilbakeslagsventil forhindrer at oljen kommer tilbake og at luften returnerer inn i kammeret som skal pumpes ned under stoppfasen.
Separasjonen av oljetåkene fra avtrekksluften skjer i TMF-separatorfilteret (valgfritt). Den separerte oljen gjenvinnes fra pumpen ved utfelling. Dette skjer når pumpen ikke fungerer eller under drift ved maksimalt vakuum, dvs. med lukket innløp.

En justerbar gassballast forhindrer kondens inne i pumpen når små mengder damp suges.
PHV 5 K, PHV 10 K, PHV 20 K, PHV 30 K pumpene er egnet for evakuering av lukkede systemer eller for å operere med et konstant vakuum på opptil 1 x 10-3 mbar (absolutt).

Tilbehør

Følgende tilbehør er nyttig for installasjon og for kontroll av pumpens driftsparametre:

  • Eksternt sugefilter
  • Eksternt TMF eksosfilter

 

TDS PHV 5-10-20-30 K 112203 – EN-IT-DE

Widgets

BESØK OSS

Vestec as

Møllevegen 1A

4353 KLEPP STASJON

AVD. ØST

Gjellebekkstubben 10

3420 LIERSKOGEN
Alle adresser

ANDRE KANALER

Du finner Vestec også i sosiale medier

  • facebook
  • in
  • twitter
  • youtube

Achilles UNCE ID: 119689

Achilles StartBANK ID: 148999

 

Go to top page