Vesttec

Header

Content

Content

Vestec leverer til Follo

Vestec er valgt som totalleverandør av trykkluftløsninger for 3 betongelementfabrikker og 2 verksteder i forbindelse med Folloprosjektet. I tillegg har vi levert en rekke IPC rengjøringsmaskiner.

Vestec har inngått avtale med det spansk/Italienske entrepenørselskapet Acciona Ghella JV (AGJV)  om leveranse av 5 Almig kompressorer med tilhørende etterbehandlingsutstyr. Kompressorene skal benyttes for produksjon av betongelementer og til verksteddrift. Den første kompressoren vil være installert og klar til drift ca. 20’ende April. AGVJ er entrepenørselskapet som har fått kontrakten om å bygge Follobanen av Jernbaneverket.

Follobanen er en togstrekning på ca 22 kilometer som går i tunell fra Ski til Oslo og som skal bedre kapasiteten for tog som ankommer Oslo fra sør. Prosjektet består i å bygge tunellen samt ny togstasjon på Ski og har en total kostnadsramme på ca. 30 milliarder kroner. Prosjektet skal være ferdigstillet sent i 2021.

I konkurranse med flere av de lokalt beliggende leverandører / importører av kompressorer har Vestec fått ordre på leveranse av de 5 kompressorene som nevnt over. Almig kompressorene skal benyttes i fabrikkene som støper betongelementer som danner vegger, gulv og tak i tunellene.

Tunellene lages ved å benytter maskiner som borer seg gjennom fjellet, benevnt TBM (TunellBoreMaskiner). En TBM er et ca 150 meter langt tog som borer gjennom fjellet og som i togets etterkant legger betongelementer som danner tunellens vegger, tak og gulv. I det dette gjøres i en operasjon kan toget kun kjøres fremover da det ikke er plass for toget å rygge etter utført produksjon. Hvert av betongelementene har en vekt på ca. 4 tonn og det må 8 elementer til for å kunne produsere en komplett vegg/tak, gulvhvelving.

I tillegg til kompressorene som skal benyttes til produksjonen av betongelementer etableres det et verksted for drifting av fabrikkene og for service av de øvrige fasiliteter på Åsland site. Åsland er stedet hvor det meste av driftingen av prosjektet for tunellarbeidet utføres (det er også siter i Oslo og i Ski). Vestec skal levere to Almig kompressorer som skal benyttes til verksteddrift  og en til vannbehandlingssystemet.

Leveransene er med å styrke Vestecs posisjon i det norske markedet og det gleder oss at vår avdeling på Østlandet, som er lokalisert med kontorer i Asker har vunnet denne betydelige ordren i stor konkurranse med øvrige aktører i Osloregionen. Ordren viser at Vestec med våre Almig kompressorer ansees som en anerkjent og betydelig aktør i markedet. Våre ordre og vår aktivitet på Østlandet er stadig økende og leveransen til Follobanen sammen med leveranser til Oslo Sporveier, Kongsvinger Sykehus, Nammo og Q-Meieriet på Gausdal ved Lillehammer viser at Vestec stadig tar nye markedsandeler.

For ytterligere informasjon om Vestec se våre hjemmesider www.vestec.no. For mer informasjon om  Folloprosjektet benytt vedlagte link (http://www.jernbaneverket.no/follobanen).

 

Follo

Skrevet in AktueltTagged , , , ,

Widgets

BESØK OSS

Vestec as

Møllevegen 1A

4353 KLEPP STASJON

AVD. ØST

Gjellebekkstubben 10

3420 LIERSKOGEN
Alle adresser

ANDRE KANALER

Du finner Vestec også i sosiale medier

  • facebook
  • in
  • twitter
  • youtube

Achilles UNCE ID: 119689

Achilles StartBANK ID: 148999

 

Go to top page