Vesttec

Header

Content

Content

Covid19 – force majure

Til våre samarbeidspartnere, leverandører & kunder

Vi er kommet i en situasjon som er både usikker og vanskelig. Vestec er som mange andre aktører avhengig av leveranser fra våre underleverandører og samarbeidspartnere. Hvis en situasjon skulle oppstå hvor vi eller våre underleverandører ikke er i stand til å motta/levere varer eller utføre arbeid, vil vi måtte stanse arbeidet på kort eller ingen varsel. Denne situasjonen er svært spesiell og ligger langt utenfor vår kontroll. Vestec as påberoper seg i denne sammenheng force majure for de forpliktelser vi har påtatt oss.

Det er iverksatt tiltak for å opprettholde mest mulig normal drift, samt å beskytte essensielle funksjoner for service og beredskap.


Med vennlig hilsen

Stian Osmundsen
Daglig leder

Skrevet in Aktuelt

Widgets

BESØK OSS

Vestec as

Møllevegen 1A

4353 KLEPP STASJON

AVD. ØST

Gjellebekkstubben 10

3420 LIERSKOGEN
Alle adresser

ANDRE KANALER

Du finner Vestec også i sosiale medier

  • facebook
  • in
  • twitter
  • youtube

Achilles UNCE ID: 119689

Achilles StartBANK ID: 148999

 

Go to top page