Vesttec

Header

Content

Content

Kvalitet og HMS policy

Vestec AS er en bedrift som driver med salg, service og utleie av kompressorer, industrivaskemaskiner og andre typer maskiner som utgjør en naturlig del av vår virksomhet. Organisasjon, teknologi og materiell skal være tilpasset kundens behov med produkter og tjenester av høy kvalitet. Det skal være kort vei fra kunde til beslutningstaker. Personlig service og rådgivning er en integrert del i all utøvelse, og er avgjørende for enhver måloppfyllelse. De høye krav til kvalitet oppnås ved en målrettet rekruttering og personalutvikling, krav til ytelse og belønning etter innsats og resultat. 

På dette grunnlag skal Vestec AS befeste sin posisjon som en av de dyktigste leverandører av nevnte produkter og tjenester. Det settes slike krav til firmaets egenkapitalreserve at det oppnås reell handlefrihet og tillit i markedet. Med en slik forretningsidé og et selvpålagt krav om høy forretningsmoral skal Vestec AS markere seg som et betydelig, effektivt og lønnsomt firma. Kvalitets-/IK HMS systemet er basert på ISO 9001:2015

Vår HMS-policy skal bidra til at virksomheten ivaretar og videreutvikler sin forretningsstrategi. På alle områder i vår virksomhet skal vi jobbe målrettet og systematisk for å forbedre våre prestasjoner. Dette skal vi oppnå bl.a. gjennom å kontrollere risiko som kan være forbundet med vår virksomhet.

Et godt arbeidsmiljø skal ivareta ledere og medarbeidere sin sikkerhet og helse, bidra til økt trivsel og styrke samhørighetsfølelsen. Høyt nærvær og lavt sykefravær samt motiverte ansatte skal bidra til økt effektivitet og enda bedre resultater. Vår virksomhet skal videreutvikle en miljøvennlig drift og ha en miljøprofil som tilfredsstiller våre kunder på en god og tydelig måte.  

Våre viktigste leverandører skal bidra til å styrke denne profilen og vi vil stille krav til våre samarbeidspartnere. Utvikling av god HMS-kultur er et lederansvar og vi skal legge til rette for at alle medarbeidere kan medvirke i utviklingen av en HMS-kultur som bla. bidrar til at vi oppnår våre HMS-mål.

HMS Mål

Vår overordnede HMS-målsetting er å oppnå en operasjon hvor skader på mennesker, miljø og materiell unngås.

Vi ønsker å være anerkjent som bransjeleder på helse, miljø og sikkerhet, og vi tror at alle uønskede hendelser og ulykker knyttet til mennesker, miljø og eiendeler kan forhindres.  Det forventes at våre ledere skal være pådrivere for en sterk sikkerhetskultur basert på våre verdier. Vi fokuserer på å forhindre personskader, arbeidsrelatert sykdom og større ulykker, og målet om null ulykker er blitt en del av måten vi tenker og jobber på, med stor vekt på kontinuerlig forbedring.

 • Null alvorlige hendelser 
 • Null personskader og arbeidsrelatert sykdom
 • Null skader på ytre miljø 
 • Null hendelser knyttet til mobbing, trakassering, diskriminering og rasisme
 • Null pålegg fra myndigheter
 • Overvåke og fremme helse og arbeidsmiljø blant ansatte 
 • Redusere sykefravær

November 2021

Stian Osmundsen
Daglig leder

Skrevet in Uncategorized

Widgets

BESØK OSS

Vestec as

Møllevegen 1A

4353 KLEPP STASJON

AVD. ØST

Gjellebekkstubben 10

3420 LIERSKOGEN
Alle adresser

ANDRE KANALER

Du finner Vestec også i sosiale medier

 • facebook
 • in
 • twitter
 • youtube

Achilles UNCE ID: 119689

Achilles StartBANK ID: 148999

 

Go to top page