Vesttec

Header

Content

Product

EU 300W – PVL 541W – EU 650W

Absolutt trykk: ≤ 0,5 &  ≤ 10 mbar

Pumpekapasitet: 553 – 790 m3/h

W Serien er ett-trinns roterende vingesmurte pumper med oljeresirkulering.

Produktbeskrivelse

W-seriens pumper er ett-trinns oljesmurte roterende vingevakuumpumper.

Den flensede elektriske motoren er koblet ved hjelp av en elastisk kopling.

Avkjøling sikres av en vann/oljeveksler koblet til en termostatventil som regulerer vannpassasjen inne i kretsen.

En integrert tilbakeslagsventil hindrer oljen i å stige og luften går tilbake til kammeret for å tømmes under stoppfasen.

Et system for å skille oljetåken fra avtrekksluften er tilstede i tanken; slik filtrert olje gjenvinnes deretter automatisk av pumpen.

Gassballaster forhindrer kondens inne i pumpen når små mengder damp suges.

W-seriens pumper er egnet for evakuering av lukkede systemer eller for å operere med konstant vakuum inkludert i følgende utvalg:

EU 300W, PVL 541W fra 0,5 til 300 mbar (absolutt)

EU 300BW, PVL 541BW fra 10 til 850 mbar (absolutt)

EU 650W fra 0,5 til 850 mbar (absolutt)

 

Tilbehør

Tilgjengelig e følgende tilbehør som er nyttig for installasjon og for å kontrollere driftsparametrene til pumpen:

  • Eksternt sugefilter
  • Vakuummålere/Vakuumbrytere
  • Manometre/trykkbrytere
  • Termostat
  • Bryter for minimum oljenivå

Vestec Dokumenter

Widgets

BESØK OSS

Vestec as

Møllevegen 1A

4353 KLEPP STASJON

AVD. ØST

Gjellebekkstubben 10

3420 LIERSKOGEN
Alle adresser

ANDRE KANALER

Du finner Vestec også i sosiale medier

  • facebook
  • in
  • twitter
  • youtube

Achilles UNCE ID: 119689

Achilles StartBANK ID: 148999

 

Go to top page