Vesttec

Header

Content

Content

Prosess og sterilfiltrering

Siden 1988 har OMEGA AIR utviklet og produsert kvalitetsløsninger for behandling av industriell, samt prosess luft og gass.

På grunn av stadig investeringer i forskning og utvikling og i ny produksjonsteknologi kan vi tilby et av de mest omfattende produktene for generell prosessfiltrering, dampfiltrering, steril filtrering og sterilventilering av tanker.

KONVENSJONSELT TRYKKLUFTSYSTEM
I prosessindustrien er renhetskravene til luft / gass vanligvis høyere eller i det minste forskjellige i forhold til renhetskrav for standard industrielle applikasjoner. Produksjon av trykkluft i prosessindustrien starter vanligvis i konvensjonelt trykkluftsystem med standardutstyr for behandling av industriell trykkluft / gass. På et visst punkt er det en overgang fra industriell til prosessfiltrering og fra dette punktet benyttes forskjellige materialer og filtreringsprosedyrer.

PROSESSLUFT / GASS SYSTEM
På grunn av forurensninger som faste partikler, fuktighet, hydrokarboner eller bakterier trykkluft / gass når de brukes i prosessen, kan det skade og forårsake kvalitets- og effektivitetsproblemer. Applikasjoner i prosessindustrien krever trykkluft eller gass der ovennevnte forurensninger fjernes eller reduseres til akseptabelt nivå for bestemt anvendelse.

HVA ER STERILLUFT?
I prosessfiltreringsapplikasjoner refererer «steril» til «fri fra levende bakterier eller andre mikroorganismer».

 

 

HVORDAN DU BRUKER STERILT LUFT?
For å produsere steril luft må riktig sterilt filter installeres (for eksempel SF filterhus med VSF filterelement) for å filtrere ut / avskjære bakterier. Det er viktig at luft på innløpssiden av sterilt filter er tilstrekkelig forfiltrert oppstrøms og at den komplette «sterile filterinstallasjonen» steriliseres jevnlig. Sterilisering er nødvendig fordi oppfangede bakterier kan kolonisere i overflaten av filtermedia og begynner å vokse / migrere gjennom filtermedier. To vanligste typer sterilisering er:

– STERILISERING PÅ STED (SIP) hvor filter eller enda større deler av installasjonen er sterilisert med strøm av damp som strømmer gjennom komplett filterinstallasjon. Denne prosedyren er utført i stedet for bruk uten å fjerne deler fra installasjonen.

– AUTOCLAVE sterilisering der filterelement eller i enkelte tilfeller til og med komplett filterhus fjernes fra installasjon og steriliseres i autoklav. Autoklaver er en enhet som brukes til å sterilisere produkter ved å utsette dem for høytrykksmettet damp.

STERILE FILTER
Sterile filtre eliminerer mikroorganismer fra trykkluft og de brukes i prosesser og systemer som krever høyeste luftkvalitet. Steriliserte filtre er laget av materialer som muliggjør sterilisering ved høy temperatur. Det sterile filterelementet brukes til høy effektiv steril filtrering av trykkluft, behandlet luft og tekniske gasser.

Dybdefiltermediet sikrer svært effektiv fjerning av submikronpartikler ned til 0,01 μm, inkludert mikroorganismer (bakterier). Uvanlig sterkt filterelement sikrer høy effektiv filtrering og gir et stort antall steriliseringssykluser.

Den mikrobiologiske effekten ble uavhengig evaluert av Public Health England (PHE).

 

 • SPF sterilfilter

  SPF prosessfilterhus er designet for applikasjoner i prosessindustrien hvor risiko…

  Gratis!
 • SF sterilfilter

  SF prosessfilterhus er designet for sterile applikasjoner i prosessindustrien hvor…

  Gratis!
 • PF prosessfilter

  PF prosessfilterhus er designet for applikasjoner i prosessindustrien hvor risiko…

  Gratis!
 • HPF prosessfilter 50 bar

  PF prosessfilterhus er designet for applikasjoner i prosessindustrien hvor risiko…

  Gratis!
 • AV vent filter

  AV-filter i rustfritt stål er utviklet for å fjerne urenheter…

Skrevet in Aktuelt

Widgets

BESØK OSS

Vestec as

Møllevegen 1A

4353 KLEPP STASJON

AVD. ØST

Gjellebekkstubben 10

3420 LIERSKOGEN
Alle adresser

ANDRE KANALER

Du finner Vestec også i sosiale medier

 • facebook
 • in
 • twitter
 • youtube
Go to top page